9 Tips voor fixaties die in de weg kunnen staan

Ik kon me vroeger enorm opwinden over dingen. Verontwaardigd zijn. Bijvoorbeeld over hoe onverschillig of onverantwoordelijk mensen met dingen konden omgaan. Dit was in mijn tienertijd al een lastig punt voor mij in samenwerkingsopdrachten met studiegenoten. Als ik zo mijn best deed om er een heel goed project van te maken en zij het al […]

lees meer

Welke ondeugd staat jouw groei in de weg?

Ken je dat, dat er iets voorvalt met een cliënt en dat dan in jou bijvoorbeeld woede, of trots, of angst, of terughoudendheid opsteekt? En dat dit maakt dat je niet zo wijs met de situatie omgaat als dat je (achteraf gezien) had kunnen doen als deze emotionele bestuurders zich niet hadden geroerd? Met als […]

lees meer

Hoe typisch communiceer jij?

De meeste mensen, inclusief ikzelf, zijn geneigd te denken dat wijzelf ‘gewoon’ communiceren. Wij mensen zijn primair geneigd uit te gaan van onze eigen vanzelfsprekendheden. Dat is wat wij ervaren als ‘normaal’. We nemen daarmee onszelf als norm en vinden dat de ander daarvan afwijkt. Communicatiestijlen enneagram. De negen enneagramtypen hebben negen verschillende communicatiestijlen. De […]

lees meer

Wat is jouw geïdealiseerde zelfbeeld?

Jarenlang heb ik op mijn tenen gelopen. “Overdelivery” was mijn primaire natuur. In alles wat ik deed stopte ik bovenmatig veel tijd en energie. Ik had er een talent voor om mijzelf uit te putten. Er waren ook altijd zoveel goede dingen die gedaan moesten worden en die goede dingen vond ik allemaal zo belangrijk […]

lees meer

Ken jij de 9 fundamentele ego-angsten?

Als psychiaters (en psychologen) het hebben over angsten dan hebben zij het in beginsel over psychopathologie en gediagnosticeerde angststoornissen. Als je dat hebt, dan heb je een serieus probleem zeg maar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een dusdanig ongezond wantrouwen dat sprake is van een paranoïde persoonlijkheidsstoornis. Onder angststoornissen vallen allerlei paniekstoornissen en fobiën voor een […]

lees meer

Wat is jouw coachee uit het oog verloren?

Of ben jij zelf wellicht iets uit het oog verloren…? Een wat cryptisch begin van deze blog en toch behoort dit tot het uitgangspunt van de spirituele filosofie van het enneagram. En dit betreft wat de basis of kern van ieder van de negen enneagramtypen vormt. Een belangrijk principe om weet van te hebben. Om […]

lees meer

Wat drijft jouw coachees?

En wat drijft jou tot het coachen van anderen? En tot het coachen van jezelf…. Ik vermoed dat je een fascinatie hebt voor wat mensen beweegt. Wat maakt dat ze doen wat ze doen. Dat ze functioneren hoe ze functioneren. En vast ook een passie voor ontwikkelen, voor zelfrealisatie. Van anderen én van jezelf. (ik […]

lees meer

Gun jij je coachee een scheiding?

“People come into your life for a reason, a season, or a lifetime. Iedere ontmoeting brengt een gift in de vorm van een les. De omvang van de gift is in overeenstemming met de omvang van de ontmoeting. Of je de gift of les ontvangt hangt af van je mate van ontvankelijkheid hiervoor en bewustzijn […]

lees meer

Het ligt altijd aan de ander.

“De ander heeft coaching nodig, niet ik”. Het ligt altijd aan de omstandigheden. ‘Mijn baas is vervelend, mijn collega’s zijn lastig en de verschillende taken binnen mijn functie zijn niet met elkaar te verenigen.’ Een werknemer die is vastgelopen op zijn werk, vindt nooit dat het zijn eigen schuld is. Hij vertelt zijn hele verhaal […]

lees meer